C/València 463 Entsol 2ona  –  08013 Barcelona  –  Tel: 932 450 133

Consultoria ambiental
Consultoría ambiental

Consultoria ambiental

A AdEdMA realitzem projectes i oferim assessorament tècnic ambiental a empreses, particulars i administracions en els àmbits de:

Eficiència energètica
Realitzem estudis d’eficiència energètica i certificacions energètiques d’edificacions (instal·lacions, indústries, equipaments, etc.), plans d’acció municipals per a l’energia sostenible i auditories energètiques, així com diagnòstics energètics i simulacions de gasos d’efecte hivernacle.

Auditories Ambientals, Agendes 21 i Plans d’Acció Local per a la Sostenibilitat

Assessorament Ambiental

Realitzem diagnosis, estudis i assessorament en diferents àmbits de la sostenibilitat, el soroll, la contaminació atmosfèrica, els residus, la comunicació i sensibilització ambiental.

Informes Pericials i Valoracions tècniques

Realitzem valoracions de terrenys rústics, d’expropiacions de terrenys, informes pericials en temes ambientals varis i valoracions tècniques de finques agrícoles.

Projectes de legalització d’activitats i instal·lacions

Realitzem comunicacions, llicències i autoritzacions de diferents activitats de particulars, empreses i administracions públiques.

Plans autoprotecció i emergència d’instal·lacions, d’equipaments i d’activitats a nivell autonòmic i local

Realitzem plans d’emergència i manuals d’emergència, plans i manuals d’autoprotecció,  simulacres i  estudis bàsics de seguretat i autoprotecció per a diferents tipus d’activitats públiques i privades, en edificis i a l’aire lliure. Assessorem en la tramitació d’aquesta documentació.

Elaborem document únics de protecció civil municipal i plans d’actuació municipal per als diferents tipus de riscos (químics, d’incendis forestals, d’inundabilitat, de transport de mercaderies perilloses, etc.).

Tramitacions d’abocaments d’aigua
Legalització de pous
Plans de dejeccions ramaderes