C/València, 463, entl. 2a 08013 Barcelona    Email: adedma@adedma.com    Tel: 93 245 01 33

Home Page

AdEdMA Consultoria i Serveis, SL és una consultoria i enginyeria ambiental, que des de l’any 1997 ofereix assessoria, estudis, projectes i tràmits relacionats amb tots els assumptes en matèria ambiental tant per a empreses privades com per a administracions públiques.L’equip d’AdEdMA està format per titulats tècnics i superiors en diferents àmbits de medi ambient, enginyeria (industrial, agrícola i forestal), protecció civil, geografia, patrimoni i arqueologia i sistemes d’informació geogràfica, a més de l’equip directiu. També compta amb col·laboradors externs en aquestes i altres àrees que són requerits quan les necessitats dels projectes ho fan convenient.

El nostre equip es caracteritza per la seva adaptabilitat a les necessitats del client i per la seva rigorositat i solvencia tècniques.